Or Login with Ajax Plugin is required.
  • Home
  • Dekoracija Zidova

Život je konstatno kreiranje priča. U kamenom dobu smo na zidovima pričli priče o preživljavanju i lovu, a u modernom, pričamo priče o svom karakteru i onome što nas predstavlja. Dom je naše skrovište od divljih životinja, mesto gde se osećamo sigurno i koje uređujemo tako da izrazi naš karakter. Svako je specifičan i ono što svakodnevno radimo nas čini umetnicima koji sami kreiraju svoju stvarnost. Čula nas stimulišu, utiču na naše misli, postupke i emocije. Ljudi kojima se okružujemo utiču na naša osećanja, a isto to čine i stvari. Uredite svoju okolinu tako da Vas stimuliše na način koji doprinosi stilu života koji želite.